103 miljoen euro voor A50

Het rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant gaan de files op de A50 aanpakken en hebben daarvoor 103 miljoen euro gereserveerd. Goed nieuws, vindt TLN.

A50

​Het geld is bedoeld voor het verbreden van de snelweg naar 2×3 rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven en andere maatregelen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren.

De afgelopen periode heeft TLN intensief samengewerkt met VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden, evofenedex en de provincies Gelderland en Noord-Brabant om de problemen op de A50 onder de aandacht te brengen van minister Cora van Nieuwenhuizen. TLN is daarom tevreden met dit resultaat.

Provincies betale​​n mee

Eerder gaf minister Cora van Nieuwenhuizen aan geen geld te hebben voor een aanpak van de A50. TLN riep de provincies daarom eerder dit jaar op aanpak op de A50 voor te financieren. Nu is bekend geworden dat het rijk 69 miljoen euro reserveert en de provincies allebei 17 miljoen euro bijdragen aan de aanpak van de A50. TLN is erg tevreden met de inzet van de provincies op dit dossier.

TLN ondersteunde b​od provincies

Bij het overleg tussen de minister en de provincies deden de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat en de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal een voorstel aan minister Cora van Nieuwenhuizen, dat volgens de gedeputeerden moeilijk te weigeren viel. TLN is de afgelopen periode actief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit voorstel. Het voorstel had een breed draagvlak in de regio en werd ondersteund door de regiobesturen Oost en Zuid van TLN, diverse gemeenten, individuele bedrijven en werkgeversorganisaties.

A50 verbindt economi​sche centra

De A50 is een van de belangrijkste verbindingen tussen de grote economische centra in Zuid- en Oost-Nederland. De weg verbindt de hightech maak- en kennisindustrie uit Eindhoven via de logistieke en voedselindustriesectoren in Meijerijstad, Uden en Oss met de zorgsector in Nijmegen. De aanpak van de A50 moet de doorstroom van goederenvervoer en het zakelijke personenvervoer bevorderen. Naast een verbetering van de doorstroming, hebben de partijen in hun plan ook aandacht voor het verbeteren van onder andere vrachtwagenparkeerplaatsen.​​