Vanaf 26 juli aanvragen NOW-4 mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk subsidie aan te vragen voor NOW-4 (ook wel bekend als NOW-tranche 6). NOW-4 heeft betrekking op de loonperiode juli tot en met september 2021.

Stock exchange, calculator and coronavirus

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een omzetverlies van minstens 20% over 3 aaneengesloten maanden in de periode juli tot en met november 2021 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Is er eerder subsidie aangevraagd voor NOW 3.3 (tranche 5), dan moeten de 3 maanden waarover naar de omzetdaling wordt gekeken aansluiten bij de 3 maanden omzetdaling waarvan uitgegaan is bij NOW 3.3. Voor NOW-4 wordt uitgegaan van een omzetverlies van maximaal 80%; in eerdere NOW-regelingen was dat altijd 100%.

Berekening
Er wordt maximaal 85% van de loonsom vergoed over de maand februari 2021 maal 3 maal het percentage omzetverlies. Voor bedrijven die per 4 weken loonaangifte doen wordt gekeken naar driemaal de loonsom over het tweede aangiftetijdvak van 2021, waarbij de loonsom vermenigvuldigd wordt met 8,33%.

Voorschot
Werkgevers die voor de subsidie in aanmerking komen, ontvangen in eerste instantie een voorschot van 80% van de te verwachten subsidie. Dat voorschot wordt in 3 maandelijkse termijnen uitbetaald. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk tot en met 30 september 2021 en dient te gebeuren bij het UWV. Voor meer informatie zie: Zesde aanvraagperiode NOW | UWV | Werkgevers

Korting
Let erop dat er achteraf weer een definitieve aanvraag ingediend moet worden, waarbij gekeken wordt naar de daadwerkelijke omzetdaling over de 3 aaneengesloten maanden in de periode juli tot en met november 2021 én naar de loonkosten over juli tot en met september 2021. Waren die laatste loonkosten meer dan 10% lager dan de loonkosten over februari 2021 maal 3, dan vindt er een korting op de NOW-subsidie plaats.

Voor informatie over de NOW zie: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)