Veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2021

Zoals gebruikelijk verandert wet- en regelgeving met ingang van het nieuwe jaar. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rij gezet.

Wet- en regelgeving

Naast gebruikelijke veranderingen zoals jeugdlonen, premies sociale verzekeringen, het minimumloon en belastingen worden ook specifieke  regelingen van kracht per 1 januari. Lees ze hier.