Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Bouwlogistiek

​​​​​Wat speelt er?

De bouwsector kenmerkt zich al lang door een zeer grote inefficiency in het proces. Deze faalkosten bedragen soms wel 15-20 procent van de bouwsom. Efficiency is te bereiken in het bouwproces zelf, maar ook in de logistiek. Daarom heeft TLN samen met Bouwend Nederland het Platform Logistiek in de Bouw opgericht, waarin TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Connekt, EVO, TNO ook zijn vertegenwoordigd.

Het Platform brengt partijen bij elkaar, door middel van onderzoek, bijeenkomsten en voorlichting. Op dit moment loopt een vijfjarig onderzoek in concrete bouwprojecten, met subsidie vanuit het Topsectorenbeleid, waarbij het doel is om slimme bouwlogistieke oplossingen te testen en te monitoren. Zie ook de website Logistiek in de bouw

Wat vindt TLN?

TLN vindt dat alle schakels in de bouwketen veel meer en beter moet samenwerken en afstemmen, zodat zowel de bouwlogistiek als de logistiek in de bouw efficiënter gaat plaatsvinden. 

Welke acties onderneemt TLN?

In het op initiatief van TLN opgerichte Platform Logistiek in de Bouw zitten alle relevante partijen aan tafel om de gewenste cultuuromslag te bereiken, die moet leiden tot meer transparantie, hogere arbeidsproductiviteit, meer samenwerking, efficiëntere logistiek, betere afstemming en dus veel lagere faalkosten. ​

Het Platform Logistiek in de Bouw voert onderzoek uit naar Bouwlogistiek maatregelen, maar vooral ook naar mogelijkheden om de voordelen van bepaalde bouwlogistiek maatregelen duidelijk inzichtelijk te maken. Zodat ze ook in een volgende bouwproject makkelijk ingezet kunnen worden.

TLN is hierbij direct betroken, vooral om de positie erna de vervoerder in de bouwketen sterker te maken. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Bouwlogistiek