Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Huurvoertuigen

​​​​​​​​​​​​​​​Wat speelt er?

TLN krijgt in toenemende mate vr​​​​​agen over de inzetbaarheid van buitenlands gekentekende huurvoertuigen (trekkers en/of opleggers) in het nationale en internationale vervoer. Ook ontving TLN recentelijk dossiers van leden, die beboet zijn in het buitenland, omdat de huurovereenkomst niet op het voertuig aanwezig was. Onderaan deze pagina staan​​ ​​de specifieke voorwaarden voor de inzet van huurvoertuigen.

In Nederland zijn de regels liberaal, helder en nogmaals bevestigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu: Nederlandse bedrijven mogen voor vervoer in (en vanuit) Nederland buitenlands gekentekende voertuigen (bijvoorbeeld van dochterondernemingen in het buitenland) huren en inzetten.

In Nederland worden ook buitenlands gekentekende voertuigen geaccepteerd die door niet-Nederlandse vervoerders worden gehuurd en ingezet in internationaal vervoer van en naar Nederland.

Maar, in het internationaal vervoer van en naar andere lidstaten ligt dit anders. De (on)mogelijkheden voor de inzet van buitenlands gekentekende huurtrekkers zijn geregeld in twee stukken Europese wetgeving. De eerste Europese regeling is de 'beroepsverordening' (1071/2009/EG). Deze verordening regelt de toegang tot het beroep van wegvervoeronderneming.

Duurzaam gevestigd

Een van de vereisten om een wegvervoeronderneming uit te oefenen is, dat de onderneming werkelijk en op duurzame wijze in een lidstaat gevestigd moet zijn (artikel 3). Om aan deze eis te voldoen dient de onderneming (onder andere) over één of meer voertuigen te beschikken, hetzij in volle eigendom, hetzij via een huurkoop-, lease- of huurovereenkomst, én deze voertuigen moeten zijn ingeschreven conform de wetgeving van de lidstaat waarin de onderneming is gevestigd.

De tweede Europese regeling is de 'richtlijn huurvoertuigen’ (2006/1/EG). Deze richtlijn bepaalt in artikel 2: 'elke lidstaat staat op zijn grondgebied, voor het vervoer tussen de lidstaten, het gebruik toe van voertuigen die zijn gehuurd door op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, op voorwaarde dat het voertuig overeenkomstig de wetgeving in laatstgenoemde lidstaat is ingeschreven of in het verkeer is gebracht'.

Ter illustratie

Bijvoorbeeld: Duitsland laat dus op zijn grondgebied voertuigen toe die door een Nederlands transportbedrijf zijn gehuurd, op voorwaarde dat de voertuigen volgens de Nederlandse wet is ingeschreven. Nederland laat dus op zijn grondgebied voertuigen toe die door een Duits transportbedrijf zijn gehuurd, op voorwaarde dat de voertuigen volgens de Duitse wet is ingeschreven. 

Strikt juridisch genomen mag een Nederlands transportbedrijf dus uitsluitend Nederlands gekentekende voertuigen huren voor de inzet in het internationaal vervoer. Eventueel gehuurde niet-Nederlandse voertuigen mogen dus niet in het internationaal vervoer worden ingezet. We weten dat het in de praktijk wel veel gebeurt en dat er nauwelijks op gehandhaafd wordt. Maar, het gebeurt en er volgen flinke boetes.

Wat vindt TLN?

TLN is van mening dat de huidige regelgeving voor het huren en inzetten van buitenlands gekentekende voertuigen ​beperkend is. De regelgeving zit efficiënt internationaal vervoer in de weg. Een Nederlands bedrijf kan bijvoorbeeld formeel niet de voertuigen van de dochteronderneming in Oost-Europa huren en inzetten in het internationaal vervoer. Of in het Nederlandse binnenlandse vervoer.

We vinden dat dit onder voorwaarden wel moet kunnen. De Europese Commissie heeft de richtlijn immers ook ingevoerd om verspilling van productiefactoren te voorkomen en een optimale inzet van middelen mogelijk te maken.

De EC zegt letterlijk: we willen bedrijven een zekere soepelheid verlenen en hen de productiviteit laten verhogen. De huidige richtlijn staat daar in onze optiek haaks op. Gelukkig lijkt de Europese Commissie ook van mening dat de huidige wetgeving is doorgeschoten. Een evaluatie van de richtlijn is opgestart en een onderzoeksbureau is aan het werk.

Welke acties onderneemt TLN?

De inzet van huurvoertuigen is onderdeel van het zgn. mobility package​, dat vrijwel alle EU-wetgeving herziet. Er ligt ook een nieuwe voorstel voor huurvoertuigen, dat de inzet ervan moet vergemakkelijken. Begin 2019 moet de nieuwe huurvoertuigenrichtlijn gereed zijn. ​ 

Voorwaarden voor gebruik van huurvoertuig

Het is in de EU toegestaan om gebruik te maken van huurvoertuigen. De inzet ervan is aan strikte voorwaarden gebonden.

Lees meer bij de 'Internationale regelingen' in de Landendocumentatie over de inzet van huurvoertuigen:

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Huurvoertuigen