Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Sociale zekerheid

​​Wat speelt er?

De verplichtingen rondom ziekte zijn de laatste decennia enorm toegenomen. De flexibiliteit wordt steeds verder ingeperkt en het ontslagrecht is duurder en ingewikkelder geworden. Het schrikt werkgevers af bij het aannemen van personeel.

Wetgever doorgeslagen

Naast de loondoorbetalingsverplichting zijn werkgevers veel tijd, geld en energie kwijt aan de re-integratie verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij kan gedacht worden aan het zoeken naar werk voor de zieke werknemers buiten de onderneming.

In theorie moeten werkgever en werknemer samenwerken aan de re-integratie. Het is aan de werkgever om alle stappen te doorlopen en vast te leggen in een rapport. Het komt voor dat een werknemer één dag gewerkt heeft en een werkgever 12 jaar lang financieel verantwoordelijk wordt gesteld.

De lange duur van de loondoorbetaling maar ook de re-integratie verplichtingen in de vorm van dossieropbouw en externe herplaatsingen van werknemers zijn doorgeslagen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 70% van het verzuim niet werk gerelateerd is.

Groeikansen belemmerd

Ondernemers ervaren het hebben van alle kosten en risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig en zijn huiverig personeel aan te nemen. Dit belemmert hun groeikansen.

Nederland is het enige land in Europa waar ondernemers verplicht gesteld worden om zo lang verplicht het loon van ziek personeel door te betalen. Dit tast onze concurrentiepositie aan.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige ziekte

Voor ontslagen op initiatief van de werkgever, van werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, moet in de meeste gevallen een transitievergoeding betaald worden.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een wetsvoorstel om werkgevers die transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan te compenseren. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat werkgevers die vanaf 1 juli 2015 transitievergoeding hebben betaald aan hun langdurig zieke werknemer waarvan het dienstverband werd beëindigd worden gecompenseerd. Formeel is de datum van inwerkingtreding nog niet bekend, maar er wordt vanuit gegaan dat deze wet per 1 april 2020 in werking treedt en wel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Lees hier de belangrijkste maatregelen op een rij, hoe de compensatie is aan te vragen en hoe de maatregelen worden gefinancierd.

Workshop Verzuimbegeleiding

Twee casemanagers van STL delen hun kennis over het beïnvloeden van arbeidsverzuim tijdens deze interactieve workshop verzuimbegeleiding.

De workshop is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Preventie
  • Begeleiding eerste twee jaar (Wet verbetering Poortwachter)
  • Gevolgen instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Na afloop weet u meer over de mogelijkheden om arbeidsverzuim te voorkomen, welke stappen passen bij een goede begeleiding. Wat mag wel en niet gevraagd worden, en wat zijn de financiële consequenties van instroom in de WGA.

De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft met verzuimbegeleiding.
Aanmelden voor de workshop verzuimbegeleiding kan via de agenda van TLN. Zoek op verzuimbegeleiding.

Werkgevers kunnen op verschillende manieren de financiële en administratieve lasten verminderen. TLN kan hierbij ondersteunen.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Sociale zekerheid