Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Transportrecht

​​​Inleiding

​Bij het transportrecht draait het om regels die gelden tussen opdrachtgever (afzender), vervoerder en ontvanger (geadresseerde) in geval van vervoer van goederen.

Dat kan zijn over de weg, de zee, het spoor, de lucht of de binnenwateren (modaliteiten). Welke rechten en plichten hebben partijen, wanneer is een vervoerder aansprakelijk voor ladingschade of vertraging in de aflevering en tot welk bedrag? Wat als de vervoerder niet wordt betaald? Nationale en internationale regels, waarvan van het CMR verdrag voor wegvervoer het bekendste is, geven voor een groot deel antwoord op deze vragen.

Wat speelt er?

Bij het vervoer van goederen over de weg komt veel kijken. In de praktijk van alledag gaat het bijna altijd goed. Is dat niet zo, dan is schade aan de lading of een te late aflevering vaak de oorzaak. 

Overeenkomsten worden elke dag vele miljoen keren per dag gesloten. Vaak zonder dat u daar besef van heeft. Boodschappen doen bij de supermarkt levert bijvoorbeeld een overeenkomst van koop- en verkoop op. In verreweg de meeste gevallen worden die overeenkomsten gesloten tussen 2-partijen, bijvoorbeeld een koper en een verkoper. Een vervoerovereenkomst gedraagt zich net iets anders. Daar zijn uiteindelijk altijd 3 partijen bij betrokken, de opdrachtgever (afzender), de vervoerder en de ontvanger (geadresseerde).

Elke partij heeft daarbij eigen rechten en plichten. Zo heeft de vervoerder de plicht om de goederen zonder beschadiging, verlies of vertraging te vervoeren maar het recht op betaling van de vrachtprijs.

Plicht geschonden

Het wegtransportrecht, te vinden in het nationale recht van een land en aangevuld met het CMR verdrag, geeft hoofdzakelijk regels voor als een vervoerder zijn ‘plicht’ heeft geschonden. Men zegt dan dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door beschadiging aan of verlies van de lading of vertraging in de aflevering.

De vervoerder krijgt daarbij het recht om zijn aansprakelijkheid te beperken tot bepaalde limieten. Bij nationaal wegvervoer is dat € 3,40 per kilogram beschadigd gewicht en bij grensoverschrijdend vervoer 8,33 SDR. Wat betrokken partijen (afzender, vervoerder en geadresseerde) zich goed moeten realiseren is dat een vordering om iets te betalen of te doen én te maken heeft met het vervoer, verjaart na 1 jaar. Dat kan dan gaan om een vordering van de opdrachtgever tot het betalen van een schadevergoeding, maar ook om een vordering van de vervoerder tot het betalen van de vrachtprijs!

Als een vordering is verjaard, kan die ook niet meer via de rechter worden afgedwongen. 

Verdere inhoud

Andere onderwerpen die door het recht worden geregeld zijn vragen als; wat moet er in een vrachtbrief staan, welke gegevens moet een opdrachtgever mededelen aan de vervoerder, wie moet de uiterlijke staat van de goederen controleren en wat als het vervoer niet kan worden aangevangen of als de goederen niet kunnen worden afgeleverd?

Daarmee zijn we er nog niet. Zoals gezegd geeft de wet in veel gevallen regels. Zeg maar voorgekookte afspraken waarop partijen zich kunnen beroepen. Soms is het mogelijk om van die voorgekookte afspraken af te wijken. In de gevallen dat partijen afspraken willen maken die niet in de wet staan of als men ándere afspraken wil maken, dan is het raadzaam om die op papier te zetten.

Standaardafspraken 

TLN heeft u daarbij al geholpen via de ontwikkeling van de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). In feite zijn dit standaardafspraken die opdrachtgever en vervoerder kunnen gebruiken. Hoe u dat doet leest u hier. Maar naast de wet en de AVC 2002 blijft er nog steeds ruimte om afwijkende en/of aanvullende afspraken te maken; de vervoerovereenkomst is geboren! TLN beschikt over meerdere modellen die u kunt gebruiken.

Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht. TLN is dé nummer 1 specialist als het gaat om vervoerovereenkomsten.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Transportrecht
Inzet ZZP; Expeditie; e-CMR