Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Veetransport en Dierenwelzijn

​​​Binnen de EU zijn regels vastgesteld om het dierenwelzijn te borgen. Deze zijn gebundeld in Transportverordening 1/2005. Hierin zijn voorschriften opgenomen die het dierenwelzijn direct (omgang met dieren, ventilatie, inrichting vervoermiddel, etc.) en indirect (vergunningseis vervoerder, opleiding chauffeur, etc.) borgen.

De Transportverordening 1/2005 geldt voor het vervoer van alle gewervelde dieren; varkens, konijnen, lama’s, paarden, runderen, gevogelte, etc.

De Verordening bevat algemene voorschriften die voor alle gewervelde dieren gelden.

Hiernaast zijn er voor het vervoer van landbouwhuisdieren (varkens, runderen, etc.) diverse gedetailleerde eisen vastgelegd t.a.v beladingsgraden, reis- en rustduren dieren, getuigschrift chauffeur, etc.

Hitteprotocol

In geval van extreme temperaturen is het hittepro​to​col van kracht. In het protocol worden richtlijnen gegeven voor het vervoeren van vee.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Veetransport en dierenwelzijn
Diervoedervervoer; Dierlijke mest