Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Veetransport en Dierenwelzijn

​​​Binnen de EU zijn regels vastgesteld om het dierenwelzijn te borgen. Deze zijn gebundeld in Transportverordening 1/2005. Hierin zijn voorschriften opgenomen die het dierenwelzijn direct (omgang met dieren, ventilatie, inrichting vervoermiddel, etc.) en indirect (vergunningseis vervoerder, opleiding chauffeur, etc.) borgen.

De Transportverordening 1/2005 geldt voor het vervoer van alle gewervelde dieren; varkens, konijnen, lama’s, paarden, runderen, gevogelte, etc.

De Verordening bevat algemene voorschriften die voor alle gewervelde dieren gelden.

Hiernaast zijn er voor het vervoer van landbouwhuisdieren (varkens, runderen, etc.) diverse gedetailleerde eisen vastgelegd t.a.v beladingsgraden, reis- en rustduren dieren, getuigschrift chauffeur, etc.

Hitteprotocol

In geval van extreme temperaturen is het hitteprotcol van kracht. In het protocol worden richtlijnen gegeven voor het vervoeren van vee.   

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Veetransport en dierenwelzijn
Diervoedervervoer; Dierlijke mest