Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Zeehavenlogistiek

​​Wat speelt er?


Het overgrote deel van de goederen die wereldwijd vervoerd worden komen een land binnen over de zee. Expediteurs hebben een grote rol in de zeehavenketen. Vooral in Rotterdam is het aandeel dat onder de regie van expediteurs valt (merchant haulage) aanzienlijk hoog. Expediteurs beschikken over een groot netwerk van agenten, boeken zeevracht tegen de meest gunstige voorwaarden, zorgen voor de logistieke afhandeling in de haven van bestemming en regisseren het achterland- of voorlandvervoer.

Raad voor Zeehavenlogistiek

De Raad voor Zeehavenlogistiek van FENEX behartigt de belangen van Nederlandse zeehavenexpediteurs. Leden kunnen bij FENEX terecht met vragen. Ook vertegenwoordigt FENEX de belangen van zeehavenexpediteurs naar overheden en andere ketenpartijen. De agenda en standpunten worden bepaald binnen de vergaderingen van de Raad. 

Belangrijke thema's

Een belangrijk thema binnen de Raad voor Zeehavenlogistiek is ketensamenwerking. Via diverse overlegorganen en adviescolleges heeft FENEX contact met andere ketenpartijen om de zeehavenketen te optimaliseren.

Ook de digitalisering van de zeehavenketen is een belangrijk thema. FENEX heeft veel contact met Portbase om gezamenlijk te kijken welke diensten de meeste toegevoegde waarde hebben voor zeehavenexpediteurs. Ook worden binnen de Raad voor Zeehavenlogistiek projecten opgestart die de zeehaven-expediteur helpen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering.

Tenslotte is de optimalisering van de achterlandverbinding een belangrijk thema binnen de Raad voor Zeehavenlogistiek. Zo is er onder andere veel contact met deep sea terminals.

Veiligheid en efficiëntie

Veiligheid en efficiëntie in het zeecontainervervoer zijn van het grootste belang. Bepaalde eisen en voorschriften zijn dan ook onontbeerlijk. Deze moeten wel helder en uitvoerbaar zijn.
TLN kijkt continu kritisch naar factoren die de veiligheid en efficiëntie van het zeecontainervervoer (kunnen) beïnvloeden en oefent daar waar nodig druk uit om bestaande en toekomstige voorschriften en systemen zo te beïnvloeden dat de zeecontainervervoerder hiermee goed uit de voeten kan.

Actuele onderwerpen

  • Het amendement aan het SOLAS-verdrag (verplicht verifiëren containergewichten).
  • Monitor- en evaluatiecyclus FENEX- APM Terminals Maasvlakte 2.
  • TKI Project Ketendigitalisering 2.0.
  • Afhandeling veterinaire goederen in de Rotterdamse haven.
  • Ontwikkeling diensten Portbase.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Zeehavenlogistiek
Douanelogistiek