Per 1 maart meldplicht buitenlandse chauffeurs/ eigen rijders

In het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) geldt met ingang van 1 maart 2020 een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren.

HR – cao – data

Voor de vervoersector betekent dit dat de buitenlandse vervoerder zijn chauffeurs via een elektronisch loket moet aanmelden, indien zijn chauffeurs transporten in, naar en vanuit Nederland gaan verrichten. Transitovervoer is uitgezonderd van de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandige eigen rijders.

Het ministerie van SZW heeft een speciale website geopend: www.postedworkers.nl. Klik op ‘Ik heb een tijdelijke opdracht in Nederland’ en onder transportsector en jaarmelding vind je verdere informatie. De website is ook in het Engels en Duits bereikbaar.

Het online melden op deze website is nu nog niet mogelijk. Dat kan pas per 1 februari 2020.

Medio januari 2020 is een startbijeenkomst bij het ministerie geweest. Op basis daarvan heeft TLN deze samenvatting gemaakt.

Ondanks de startbijeenkomst en de verstrekte informatie op Postedworkers.nl, heeft TLN nog inhoudelijke en praktische vragen gesteld aan het ministerie. Het ministerie heeft toegezegd hierop begin februari terug te komen.

Update: TLN heeft dit bestand gemaakt met alle informatie over de WagwEU.