TLN brengt gevolgen coronacrisis voor transport in beeld

Op basis van een onderzoek onder de leden heeft TLN de gevolgen van de coronacrisis in kaart gebracht.

Foto website

Meer dan 1100 transport- en logistieke bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn samengevat in de eerste TLN-coronamonitor. Deze geeft een algemeen beeld. Gemiddeld gaat het om een omzetverlies van ruim 32% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In sommige deelsectoren is de teruggang echter veel groter. Het beeld is heel wisselend. Vanuit de sierteelt wordt gemeld dat bij veel bedrijven sprake is van een teruggang tot meer dan 90%. Bijna een kwart van de bedrijven geeft aan gedwongen te zijn afscheid te nemen van medewerkers als gevolg van de crisis. In 11% van de gevallen gaat het om een personeelsreductie van meer dan een derde.

Bekijk hier de gehele infographic. Het is de bedoeling deze op basis van herhaalonderzoeken over enkele weken opnieuw te publiceren.