Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Duurzaamheid

​​​​​​​​​​​​Wat speelt er?

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-emissies drastisch te verminderen. Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) stelt het regeerakkoord 49% reductie centraal voor 2030. Alle sectoren dienen hieraan bij te dragen.

Om de CO2-emissies te verminderen is overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie een kernpunt.

TLN heeft al voorafgaand aan het regeerakkoord in 2017 haar eigen duurzaamheidsambities naar buiten gebracht: een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030.

Daarmee neemt de sector zelf het voortouw om koploper in verduurzaming te zijn. Van volgen naar leiden dus. De benodigde maatregelen bestaan uit:

Duurzaamheidsvisie TLN

​De CO2-uitstoot halveren in Nederland. Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied. Dát wil TLN met haar leden realiseren in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer.

De transitie kan alleen écht slagen als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten. Van rijksoverheid tot gemeenten en collega-brancheorganisaties. En van transportondernemers tot voertuigbouwers en brandstofleveranciers.

Het position paper 'Duurzaamheid' laat zien wat er nodig is om de ambities te kunnen realiseren. 

Duurzaam vervoer in de praktijk

Veel transportbedrijven zijn in de praktijk al voluit bezig met duurzaam vervoer. Dat betreft zowel andere voertuigen, milieuvriendelijke brandstoffen/energie alsook slimme logistiek om de transportopdrachten met minder kilometers te kunnen uitvoeren.

TLN heeft het loket zero-low-high@tln.nl geopend, waar leden hun voorbeelden van duurzame initiatieven naartoe kunnen mailen. TLN publiceert de goede voorbeelden op haar website ter inspiratie voor anderen.

​Ambass​adeurs ​

Een aantal leden van TLN is actief als ambassadeur voor duurzaamheid. Dit zijn ondernemers die energie willen steken in het versnellen van de transitie:

  • ​​door zelf goede voorbeelden te ontwikkelen
  • door kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij overheden, leveranciers en bij collega-transporteurs.
De ambassadeurs beogen niet op alle dimensies van duurzaamheid de gedroomde schoolvoorbeelden te zijn, maar willen juist inzetten op haalbare en schaalbare mogelijkheden voor CO2-reductie, die passen binnen ieders logistieke ketens. De kring van ambassadeurs voor duurzaamheid breidt zich verder uit. 

Heeft u duurzaamheid hoog in het vaandel en belangstelling voor het ambassadeurschap? Maak dan zeker uw interesse bekend bij Rob Aarse via raarse@tln.nl​

Publicaties over duurz​aamheid

TLN Consultancy biedt haar leden begeleiding op het gebied van Milieu, Veiligheid en goed Ondernemerschap. Dat kan gaan over: 

  • ​het reduceren van schadelijke uitstoot 
  • het verminderen van CO2-emissies 
  • het bijdragen aan meer (verkeers)veiligheid 
  • het werken aan continue kwaliteitsverbetering hetgeen de centrale gedachte is achter het Keurmerk Transport & Logistiek​

MV​​O-scan

U kunt in ieder geval op voorhand de online MVO-scan uitvoeren voor een eerste advies.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Duurzaamheid
Stedelijke distributie; Kostenontwikkeling