Certificering levensmiddelentransport

Bedrijven kunnen zich onafhankelijk laten toetsen op de wijze waarop een bedrijf invulling heeft gegeven aan een voedselveiligheidbeleid op basis van HACCP-beginselen.

Certificering kan op basis van:

Onderstaande informatie betreft certificering op basis van een certificeringsschema / kwaliteitssysteem voedselveiligheid. 

Certificeringssystemen / kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem bestaat uit:

 • schema–eigenaar
 • voorschriften
 • deelnemers
 • certificerende Instelling(en) – CI’s

Een bedrijf dat zich wil certificeren:

 • kiest een certificeringsschema / kwaliteitssysteem dat bij het bedrijf past of waar de voorkeur van de klant naar uit gaat.
 • past voorschriften van het systeem toe in een voedselveiligheidsplan (beleid, procesbeschrijvingen, werkinstructies, uitvoering, e.d.)
 • laat het voedselveiligheidsplan toetsen door een Certificerende Instelling tijdens een audit.
 • verkrijgt een certificaat van de Certificerende Instelling wanneer het voedselveiligheidsplan op orde is en goed nageleefd wordt.
 • ondergaat herhalingsgaudits in de toekomst.

Er zijn kosten verbonden aan certificering. Deze worden verrekend met de Certificerende Instelling. 

Keuze certificeringsschema

Er bestaat een veelheid aan certificeringsschema’s; mondiale, per bedrijfstak of productgroep, op bedrijfsniveau, enzovoort. Enkele veelgebruikte generieke schema’s zijn:

Voorschriften

 • voorschriften kunnen uiteenlopen van relatief algemene eisen (‘de transportunits en vrachtwagen moeten schoon zijn’) tot specifiekere (‘Het schoonmaakpersoneel moet worden getraind in de reinigingsprocedures’).
 • voorschriften zijn over het algemeen te downloaden vanaf de website van desbetreffend systeem.
 • per systeem verschillen de voorschriften enigszins,
 • voorschriften kunnen in de loop van de tijd veranderen,
 • voorschriften van in Nederland / Europa gebruikte systemen zijn zodanig opgesteld dat ze minimaal aan de Europese regelgeving voldoen. Een gecertificeerd bedrijf heeft aangetoond dar het over een afdoende voedselveiligheidsplan beschikt en toepast. Met een certificaat kan het aantonen dat het voldoet u aan de Europese wettelijke vereisten (op het vlak van voedselveiligheid).

Hulp bij certificering

Enkel een Certificerende Instelling (CI) kan een certificaat verstrekken. Tijdens het voortraject, tijdens en na de audit kunt u zich bij laten staan door hulp van buitenaf.

Via TLN krijgt u de meest hoogwaardige ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een voedselveiligheidsplan. Neem contact op met uw relatiebeheerder of bel 088 - 456 75 67 (TLN Ledendesk) om naar de mogelijkheden te informeren.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten