Conjunctuuronderzoek

Transport en Logistiek Nederland voert na elk kwartaal een conjunctuuronderzoek uit onder haar leden. Na verwerking en analyse van de uitkomsten volgt een conjunctuurbericht.

​​​​​​​​​​Op deze pagina staan algemene en deelmarktspecifieke conjunctuurberichten.

Conjunctuurberichten - algemeen

2018: Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners


2017: Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners

2016: Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners

2015: Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners

Conjunctuurberichten - deelmarkten 2018

Conjunctuurber​​ichten - deelmarkten ​​2017

Conjunctuur​​berichten - deelmarkten 2016

TLN Indicators

Economic survey transport and logistics companies. Answers on questions about economic climate of transport and logistics companies in a quarter (compare with previous quarter and a year ago).