Kabinet verlengt noodpakket

Het kabinet verlengt het economisch noodpakket tot 1 oktober. De verlenging geldt voor de NOW, Tozo, Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en belastingmaatregelen. Het noodpakket was eerder tot 1 september geldig.

Daarnaast wijzigt het kabinet de bepaling over ontslag in de NOW 2.0 regeling. Bedrijven die meer dan twintig medewerkers moeten ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid.

Als een akkoord of een mediationverzoek ontbreekt, volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag. Deze extra regeling komt naast de bestaande regels in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. De huidige extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten
In de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt het maximale bedrag van de tegemoetkoming verhoogd van 20.000 naar 50.000 euro. Maar hier kunnen transportbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken. TLN-voorzitter Elisabeth Post benadrukte meermaals dat dit onrechtvaardig is.