NOW 2.0 gepubliceerd

Vandaag is de tekst van de NOW 2.0 in de Staatscourant verschenen. Veel was al eerder bekend, maar is nu dus definitief. Op de website van TLN was al uitgebreide informatie te vinden over NOW 2.0 en is die nu aangepast aan de definitieve inhoud.

Een nieuw onderdeel is dat de NOW 2.0 gevolgen heeft voor bedrijven die in de periode 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 een onderdeel of activiteit hebben afgestoten. Er wordt bij het bepalen van de omzet niet gekeken naar 1/3e van de omzet over 2019. Men hanteert een andere systematiek. Daarnaast is ook nieuw dat bedrijven die een subsidievoorschot van € 100.000 of meer en/of een definitieve subsidie van € 125.000 of meer ontvangen, over 2020 geen dividenden of bonussen mogen uitbetalen en/of eigen aandelen mogen inkopen. Dit blijft verder ook gelden als bij de omzetdaling wordt uitgegaan van de omzet van een werkmaatschappij en niet van het concern.

Ontslagaanvraag
Bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden in de periode juni 2020 tot en met september 2020, wordt de subsidie gekort met 90% van drie maal het loon over maart 2020 van betreffende werknemer(s) inclusief de toeslag van 40% i.v.m. de werkgeverslasten.

Is er sprake van een collectief ontslag voor 20 werknemers of meer in één werkgebied van het UWV, dan wordt de subsidie met 5% gekort. Dat gebeurt echter niet als er met de vakbonden, of bij het ontbreken daarvan met een andere vertegenwoordiging van werknemers, overeenstemming is bereikt over de noodzaak van het aantal vervallen arbeidsplaatsen of indien er geen overeenstemming bereikt is partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid verzocht hebben te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever het verzoek niet heeft ingetrokken.

 Geen rekening met seizoensinvloeden, voorschot en scholing
De NOW 2.0 houdt geen rekening met seizoensinvloeden zoals dat onder NOW 1.0 wel het geval was. Het voorschot bedraagt ook nu 80% van de te verwachten subsidie, maar dat voorschot wordt onder de NOW 2.0 in twee termijn betaald. Ten slotte zijn werkgevers die subsidie aanvragen verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.

Aanvragen kunnen vanaf maandag 6 juli 2020 tot en met maandag 31 augustus digitaal worden ingediend bij het UWV. Bekijk hier uitgebreidere informatie van TLN over de NOW 2.0.