Truckkartel – update

Europese vlaggen in Brussel

Nadat op 19 juli 2016 de Europese Commissie (EC) een persbericht verstuurde waarin duidelijk wordt dat vijf truckfabrikanten een boete krijgen opgelegd in verband met kartelvorming, is het nu even stil. Wat betekent deze stilte?

​Zoals in het persbericht aangekondigd, komt de Europese Commissie binnen afzienbare tijd met een rapport waaruit de aard en omvang van het truckkartel zal blijken.

De officiële lezing is dat fabrikanten nu de tijd krijgen om de EC te verzoeken eventuele bedrijfsgeheimen die mogelijk in het rapport zijn opgenomen, te verwijderen. Het is aan de EC om te bepalen of dat verzoek wel of niet wordt ingewilligd. De officieuze lezing is dat fabrikanten (ook) de gelegenheid krijgen om invloed uit te oefenen op hoe de EC bepaalde passages in het rapport verwoordt.

Actie ondernemen nu niet zinvol

Zodra deze fase is verstreken, waar overigens geen strikte termijn aan is verbonden, wordt het rapport openbaar gemaakt. Zo lang dat rapport niet openbaar is, valt er weinig concreets te melden en is het niet zinvol om actie te ondernemen. Ondanks dat er in de markt partijen zijn die mogelijk de indruk wekken dat dit wel zo is.

MKB-Claim

Het is TLN bekend dat MKB-Claim massaal brieven stuurt aan leden met een oproep om zich aan te melden. TLN benadrukt nogmaals dat dit niet noodzakelijk is en adviseert leden terughoudend te zijn met deelname.

Vijf jaar de tijd

Gedupeerde ondernemers hebben wettelijk gezien vijf jaar de tijd om een claim in te dienen. MKB-Claim heeft volgens het Handelsregister één werknemer in dienst. Enig aandeelhouder van MKB-Claim is Jurisgroep B.V. Jurisgroep heeft één werknemer in dienst en opereert ook onder de handelsnaam ‘Paardenpension Buitenkans’.

Zodra de volledige uitspraak beschikbaar komt, zal TLN die uitgebreid bestuderen en de leden adviseren over de te ondernemen actie.

Meer informatie

Lees ook de eerdere berichtgeving over het truckkartel.

Meer over de verjaringstermijn van vijf jaar leest u in het artikel 'Paniekvoetbal niet nodig - Uitspraak verwacht over Europees truckkartel' verschenen in Transport & Logistiek.

Gerelateerde onderwerpen

Transportrecht