Cao-onderhandelingen gedurende de coronacrisis

Veel transportbedrijven zitten door de coronacrisis in zwaar weer. In sommige deelsectoren van het transport en de logistiek is de omzet met tientallen procenten gedaald. Hoe voorkomen we dat bedrijven omvallen, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer en zijn of haar medewerkers?

Daarnaast leven er veel vragen bij werkgevers en werknemers over de toepassing van de cao. Hierover heeft spoedoverleg plaatsgevonden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wat is afgesproken?
TLN, VVT, FNV en CNV hebben na het spoedoverleg het volgende afgesproken:Er wordt alles op alles gezet om de sector door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Werkgevers en werknemers hebben op dit moment dezelfde belangen: continuïteit van bedrijvigheid, ook in de toekomst.

  • Er worden pas besluiten genomen over praktische uitwerking van arbeidsvoorwaardenregelingen nadat duidelijk is met welke maatregelen het kabinet komt om bedrijven en bedrijfstakken te ondersteunen. Naar verwachting is eind deze of begin volgende week meer bekend over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet heeft aangekondigd. Dan moet duidelijker zijn welke cao-elementen straks in aanmerking komen voor compensatie en welke niet.
  • Tot nader order blijven de huidige cao-regelingen gelden.
  • Intussen hebben de cao-partijen de handen al ineengeslagen. Het sectorinstituut STL heeft een mobiliteitscentrum ingericht dat bedrijven met elkaar in contact gaat brengen om personeelsoverschotten en -tekorten voor de periode van de crisis weg te werken.
  • Verder werken werkgevers en vakbonden samen bij een publiciteitsactie om vrachtwagenchauffeurs netjes te behandelen: stel in elk geval sanitaire voorzieningen beschikbaar.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn ook druk bezig met het samenstellen van een pakket aan noodmaatregelen. Dit gebeurt in goede samenwerking met het Sectorinstituut Transport en Logistiek, SOOB en evofenedex.

De cao-onderhandelingen zijn officieel tijdelijk opgeschort om alle energie te richten op het doorstaan van deze crisistijd.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.