Wat doet de deelmarkt voor u?

De deelmarkt Sierteeltvervoerders (VSV) heeft aandacht voor de volgende speerpunten:

Samenwerking

De sierteeltketen bestaat uit kwekers, kopers en de veiling. Sierteeltvervoerders zorgen in binnen- en buitenland voor efficiënt vervoer tussen deze ketenschakels. Een klein deel van de aanvoer vindt nog plaats door via eigen vervoer. De VSV ziet kansen voor meer efficiëntie door dit aandeel op te nemen in het beroepsvervoer.

Daarnaast is er winst te behalen in het veilproces zelf omdat verkeerde inschattingen van kwekers en kopers leiden tot onnodige productkilometers. De VSV participeert in ketenoverleg om de externe logistiek te optimaliseren met behoud van de zelfstandige toegevoegde waarde voor de leden van de VSV in ketenprojecten zoals HubWays.

HubWays voor meer efficiëntie

In de sierteeltketen worden transportopdrachten veelal nog ‘handmatig’ verwerkt. Veel kwekers bellen of mailen hun vervoerders met gegevens over de zendingen die zij voor vervoer aanbieden. Transporteurs nemen de gegevens over voor hun eigen planning en verwerking. Kopers weten nog van niets en beginnen te bellen wanneer de tijd begint te dringen. Deze werkwijze is tijdrovend en foutgevoelig.

Kwekers, veiling, kopers en vervoerders werken sinds enige tijd samen aan het ketenproject HubWays. Met dit project ontwikkelen zij een digitaal platform voor de hele sierteeltketen waarmee bedrijven transportgegevens kunnen uitwisselen aan hun relaties. Zo hoeven maar een keer de transportgegevens ingevoerd te worden en vermijden zij fouten die ontstaan bij het overnemen van gegevens.

Een kweker meldt zijn transportopdracht via HubWays aan zijn vervoerder die de informatie direct kan gebruiken voor zijn eigen planning en administratie. Tevens biedt HubWays de mogelijkheid om geselecteerde relaties te informeren over de status van de zending.

Voor het bedrijf HubWays hebben de ketenpartners een evenwichtige structuur ontwikkeld. Intussen is een NV HubWays opgericht terwijl het eigendom ligt bij de ketenpartners verenigd in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor (STAK) HubWays. Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de koers van HubWays.

Vanuit de VSV nemen respectievelijk Arno Driessen (STAK) en Marianne de Winter (RvC) deel aan het bestuur van HubWays. Henny van Hamersveld neemt de dagelijkse leiding op zich als directeur van de NV HubWays. Het digitale platform zal in de loop van 2016 getest en operationeel zijn.

Stapelwagenbeheer

Stapelwagens vormen sinds jaar en dag een discussiepunt. Vervoerders zijn de grootste huurders van de stapelwagens om de aanvoer van sierteeltproducten in goede banen te kunnen leiden.

Huurders zijn verantwoordelijk voor de stapelwagens. Vervoerders stellen de karren beschikbaar aan kwekers en kopers in de keten. Een adequate administratie is daarbij van groot belang.

Elke twee jaar houdt de veiling een waarmerkactie waarbij vermiste karren afgekocht dienen te worden. Dat legt een onplezierige maar onvermijdelijke verantwoordelijkheid bij de vervoerders die grote aantallen stapelwagens huren ten behoeve van hun klanten.

Conjunctuuronderzoek

De deelmarkt Sierteeltvervoer voert na elk kwartaal een conjunctuuronderzoek uit onder haar leden. Bekijk de resultaten van het conjunctuuronderzoek.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten