Bestuurderskaarten in sommige EU-landen niet tijdig verstrekt door corona-maatregelen

Sommige lidstaten hebben moeite met het (tijdig) verstrekken van (vervangende) bestuurderskaarten door de corona-maatregelen. Het kan gaan om bestuurderskaarten die moeten worden verlengd of die moeten worden vervangen door een defect of verloren of gestolen zijn.

Motorway in The Netherlands

Overigens is daar in Nederland nog geen sprake van. KIWA heeft aangegeven vooralsnog tachograafkaarten volgens de normale procedure en termijnen te leveren. De EC heeft daarom een advies uitgebracht aan chauffeurs, lidstaten en handhavers hoe hiermee om te gaan.

Lidstaten wordt geadviseerd om de kaart zo snel mogelijk na binnenkomst van de aanvraag te verstrekken. De EC vindt een deadline van 45 dagen in het licht van de huidige omstandigheden acceptabel (15 dagen is de wettelijke termijn). Verder wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale aanvragen. Handhavers wordt geadviseerd de huidige exceptionele omstandigheden mee te wegen wanneer zij controles uitvoeren op de naleving van de tachograafregels.

Aan een bestuurder met een verlopen kaart die nog geen nieuwe kaart heeft, is het advies:

  1. Vraag zo snel mogelijk als kan een nieuwe kaart aan. Uiterlijk 15 dagen voor het verloop maar bij voorkeur eerder.
  2. Neem de verlopen kaart en het bewijs voor aanvraag van een nieuwe kaart onderweg mee.
  3. Maak zowel aan het begin als aan het eind van de rit een print-out van de gegevens van de rit, met daarop vermeld: naam, nummer bestuurderskaart of rijbewijsnummer en handtekening.
  4. Registreer op de print-outs de tijden van andere werkzaamheden, beschikbaarheidstijd en de onderbrekingen/rust, en  zorg dat de print-outs aanwezig zijn gedurende eventuele controles (tenminste gedurende 28 dagen).

Voor bestuurders met een beschadigde, verloren of gestolen kaart geldt de gebruikelijke procedure.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.