Sector transport en logistiek helpt elkaar tijdens coronacrisis

De sector transport en logistiek slaat de handen ineen om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven.

Evening Traffic seen from Above

Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT (Vereniging Verticaal Transport), FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen. TLN ziet dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de sector transport en logistiek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werkgevers hun bedrijf kunnen voortzetten, zodat werknemers werk en inkomen kunnen behouden.

We zoeken daarbij naar concrete en praktische oplossingen en verbinden transportbedrijven die kampen met ondercapaciteit met transporteurs bij wie sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum bij STL worden kosteloos de ontstane vraag en het aanbod bij elkaar gebracht. Iedereen kan zich aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar. Onze professionals gaan kosteloos aan de gang om vraag en aanbod te matchen.

Meer informatie over de coronacrisis en de transport- en logistieke sector vind je in:

  • ons liveblog dat dagelijks wordt geactualiseerd;
  • ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen’:  de steunmaatregelen overheid voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis op een rij
  • ons ‘TLN-landeninformatie’ met een overzicht van de coronavirus-maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • onze ‘TLN-toolbox’, met de belangrijkste handvatten op het gebied van financiën, werkgeverszaken, operationele proces, juridische zaken en overige nood- en steunmaatregelen.