Ontslagprocedures

de juiste keuzes maken voorkomt veel leed
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​U hebt het vast wel eens meegemaakt. Een werknemer die twee jaar ziek is, een reorganisatie of een conflict met een werknemer. Er zijn vele redenen die ertoe kunnen leiden dat u de arbeidsovereenkomst met één of meer werknemers wilt (of moet) beëindigen. Maar welke procedure kiest u en hoe pakt u dat aan?

Het maken van de juiste keuze

Het Nederlandse ontslagrecht is zeker niet gemakkelijk. Dat komt vooral doordat er verschillende procedures kunnen worden gevolgd die tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Zo kan er worden gekozen voor:

  • een beëindiging met wederzijds goedvinden
  • het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Welke procedure het beste kan worden gevolgd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij deze keuze spelen onder andere de reden voor het ontslag, de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband een rol. U kunt deze keuze zelf maken, maar gezien de gecompliceerdheid van het ontslagrecht en de mogelijke gevolgen is het aan te raden een specialist in te schakelen.

Vaak is er al veel gebeurd voor de ontslagprocedure wordt gestart. In dit voortraject kunt u als TLN-lid gebruikmaken van het kosteloze arbeidsrechtadvies van TLN. Pas als de ontslagprocedure wordt gestart is er sprake van betaalde dienstverlening. Het opgebouwde dossier wordt hierbij intern overgedragen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het voeren van een ontslagprocedure is voor de gemiddelde werkgever gelukkig geen dagelijks werk. Voor TLN Consultancy wel. Zoals het uw business is om uw opdrachtgevers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering, zo geldt dat voor TLN Consultancy richting u. Wij kunnen u dan ook veel handelingen en misschien wel zorgen uit handen nemen, zoals: 

  • TLN Consultancy kan samen met u een keuze maken voor de ontslagprocedure die in uw geval het beste gevolgd kan worden. 
  • Wij kunnen deze procedure van A tot Z voor u voeren. Of het nu gaat om een individueel of collectief ontslag, het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of het voeren van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Uiteraard wordt de gehele procedure in samenspraak met u gevoerd.
  • Als de werknemer vertegenwoordigd wordt door bijvoorbeeld een vakbond of advocaat, verzorgen wij de contacten daarmee en leggen gemaakte afspraken vast (voor zover daarvan sprake is).

Co​ntact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.