TLN Personeelsscan

voorkom financiële risico’s met de TLN Personeelsscan
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​Er wordt nogal wat van een werkgever verwacht als het gaat om het vastleggen van informatie over personeel. De eisen waaraan moet worden voldaan veranderen continu. Het niet voldoen aan de eisen kan flinke (financiële) gevolgen hebben. Gevolgen die vaak worden onderschat.

Zo lopen ontslagprocedures soms fout omdat er onduidelijkheid is over de exacte functie die iemand vervult. Of moet een (door een werknemer ingestelde) vordering over vakantiedagen betaald worden, omdat een werkgever niet goed vastgelegd heeft wanneer die werknemer vrij is geweest.

Wat brengt nog meer risico's met zich mee:

 • een handboek chauffeur dat niet meer actueel is
 • een arbeidsovereenkomst die een onjuiste bepaling bevat 
 • een urenverantwoordingsstaat die niet conform de cao is.

Vaak worden de gevolgen pas duidelijk als het al te laat is. Maar hoe zorgt u ervoor dat de informatie met betrekking tot uw personeel op de juiste manier is vastgelegd?

 

TLN Personeelsscan

TLN heeft een scan ontwikkeld waarmee u in korte tijd inzicht krijgt in de stand van zaken en waarmee u financiële risico’s kunt beperken.

Bij de scan wordt gekeken naar:

 • de arbeidsovereenkomsten (onbepaalde tijd, bepaalde tijd en oproepcontracten)
 • de samenstelling van de personeelsdossiers
 • de urenverantwoordingsstaten en de procedure die daarbij gevolgd wordt
 • de loonstroken
 • het ziekteverzuimreglement
 • het handboek chauffeur
 • andere regelingen op het personele vlak.

In overleg kan het rijtje met stukken dat bekeken wordt, worden aangepast. Daarbij kan bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij de stukken die genoemd worden in het Reglement Keurmerk Transport & Logistiek in de paragraaf ‘Management van medewerkers’.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Een scan op uw bedrijf of een door u geselecteerde locatie van een halve tot een hele dag (afhankelijk van het aantal en de omvang van de te bekijken stukken). Desgewenst is het ook mogelijk om de documenten (per mail) aan ons toe te sturen, waarbij ze vervolgens bij TLN op kantoor beoordeeld worden.
 • Een rapportage die met u (op uw bedrijf of een nader te bepalen locatie) wordt besproken. Hierin wordt aangegeven welke stukken aan de huidige juridische eisen voldoen, welke stukken verbeterd kunnen worden en op welke punten verbetering mogelijk is. 
 • Goed zicht op de wijze waarop u uw personele aangelegenheden geregeld heeft, waar aanpassingen gewenst zijn en hoe u (financiële) risico’s kunt voorkomen.

Het aanpassen van de stukken zelf behoort niet tot de scan. Daarover kunnen wel vervolgafspraken gemaakt worden.

 

Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.